top of page
000015 -2 .jpg

Drijfzand op de Hei  


A scrolltext/cross media production 
April 2018

Een Nederlandse crossmediale productie over de traditionele Nederlandse schaapherders en de financiële crisis waarin zij zich bevinden. Het is een combinatie van video, tekst, audio, infographics en fotografie. 


Het merendeel van de traditionele schaapherders in Nederland zitten in financieel zwaar weer. Ze houden net het hoofd boven water, maar kampen met structurele tekorten. Ondanks dat het beroep van herder eind 2016 de status van immaterieel cultureel erfgoed ontving, zijn er nog geen blijvende oplossingen voor de problematiek. Er zijn in februari 2017 kamervragen gesteld over de situatie waarin de herders zich bevinden. Ook is er hoop dat binnenkort meer geld beschikbaar komt, om het beroep in stand te houden. Een andere oplossing komt vanuit het Gilde voor deze beroepsgroep, die binnenkort zal starten met pilots om heideboerderijen in het Nederlandse landschap terug te laten komen.

bottom of page