Hieronder een verzameling van de projecten waar ik de afgelopen jaren aan werk of werkte.  

Fan blom oant bôle
ALEX
Oranjekoeke (WIP)
Women's Gold
Nine Miles of Road and an Infinite Sea
Mark's Girls (2017)
Zeebenen (2016)

PORTFOLIO FILM